Ngày xưa anh nói:
Nếu anh là chim cánh cụt
Thì em sẽ là một con chim cụt cả hai cánh
Ở bên anh xuốt đười !!! [2005-06-16]